Regulamin

Korzystanie z usług CT8.PL oznacza akceptację poniższego regulaminu

 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług CT8.PL jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie usługi dostępne w serwisie CT8.PL są darmowe.
 3. Konta oraz przypisane do nich domeny w postaci nazwa.CT8.PL są własnością CT8.PL. Użytkownik nie może odpłatnie przekazywać konta, miejsca na stronę WWW oraz domeny jak i subdomen innym podmiotom. Użytkownik może nieodpłatnie przekazać stronę innemu, zarejestrowanemu w serwisie użytkownikowi.
 4. W przypadku instalacji na stronie użytkownika oprogramowania nadmiernie wykorzystującego zasoby serwerów CT8.PL, np. hosting zdjęć, plików, skryptów do pobierania plików z innych stron itp. właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.
 5. CT8.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  nieprawidłowego użytkowania serwera,
  awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych,
  kataklizmów (powódź, huragan, pożar itp.) oraz działania czynników lub osób trzecich,
  okoliczności powstałych z winy użytkownika np. oprogramowania użytkownika,
  okoliczności powstałych w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa,
  działania osób trzecich,
  podczas złamania regulaminu przez użytkownika,
  przyczyn, na które Operator nie miał wpływu np. na skutek awarii sprzętu,
  zawieszenia lub zaprzestania działalności hostingu CT8.PL.

 6. Zabrania się umieszczania na stronach plików wykorzystywanych przez gry komputerowe (tzw. fastdownload).

 7. Zabrania się umieszczania materialów niezgodnych z polskim prawem (warez, erotyka, p2p) oraz do przechowywania programów służacych do ataków sieciowych.
 8. Zabrania się wykorzystywania serwerów CT8.PL do innych celów niż związanych z hostingiem witryn internetowych, repozytoriów GIT/SVN/HG.
 9. Zabrania się wykorzystaniu serwera w celu przeprowadzania ataków sieciowych, tego typu działania są zgłaszane na policję.
 10. CT8.PL tworzy automatyczne kopie zapasowe danych użytkowników (dostęp poprzez katalog backups) ale nie gwarantuje ich dostępności dlatego w gestii każdego użytkownika jest posiadanie swojej kopii w razie problemów na koncie. Za utratę danych odpowiada tylko użytkownik konta.
 11. Rejestrując konto na CT8.PL wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych oraz reklamowych od właściciela serwisu CT8.PL na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 12. Konto użytkownika, na które nie było poprawnego zalogowania przez panel DevilWEB lub SSH przez okres 90 dni zostanie automatycznie usunięte z systemu bez możliwości odzyskania danych zgromadzonych na tym koncie.
 13. CT8.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia danych i kont użytkowników bez podania przyczyny.
 14. CT8.PL zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie o czym będzie informować na forum znajdującym się pod adresem https://forum.ct8.pl/

Data ostatniej modyfikacji: 2016/02/23